Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1565
Tytuł: Miasto umarłe w sztuce Niny Sadur "Lotnik"
Autor: Niedziela-Janik, Marta
Słowa kluczowe: Sadur; Moscow; city; the present; danger
Data wydania: 2014
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 24 (2014), s. 109-125
Abstrakt: The article is devoted to one of the last dramas by Nina Sadur. The author of the article, pointing to the senses included in the work, makes use of the writer’s ideas, investigates dependency of Sadur’s literary views on her individual opinions. The author of the paper tries to determine the role biographical events played in Sadur’s writings by using the topic of a city as an example. The picture of Moscow that is shown in the drama can be compared to the literary myth of Saint Petersburg, which was created by Alexander Pushkin. Contemporary Moscow depicted as a phantom city shows its dark and tragic look, which is close to the worldviews of Sadur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1565
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niedziela_Janik_Miasto_umarle_w_sztuce_Niny_Sadur.pdf418,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons