Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15671
Title: Wspomnienie o Rozce Stefan (1913-2011)
Authors: Tokarz, Bożena
Keywords: Rozka Stefan; tłumaczenia literatury polskiej; Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Lublanie
Issue Date: 2011
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 1 (2011), s. 7-12
Abstract: Dnia 18 stycznia 2011 r. zmarła w Lublanie profesor Rozka Štefan, polonistka i tłumaczka, twórczyni słoweń-skiej „szkoły przekładu z języka polskiego”, która syste-matycznie od 1945 r. zapoznawała czytelnika słoweń-skiego z wybitnymi dziełami literatury polskiej[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15671
ISSN: 2353-9763
1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarz_Wspomnienie_o_Rozce_Stefan.pdf430,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons