Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1570
Tytuł: Postmodernistyczna słabość Boga czy słabość człowieka w dramacie Niny Sadur Jaśniepanienka
Autor: Niedziela-Janik, Marta
Słowa kluczowe: God; man; weakness; evil
Data wydania: 2012
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 22 (2012), s. 112-128
Abstrakt: The subject of this paper is the attempt of analysis and characteristic of two heroes — Khoma and God, from their weakness point of view. This drama is Sadur’s dialogic appropriation of Gogol’s tale, but she gave here Khoma quite different role from that one, which prepared the author of Vii. Together with God they are the part of game of religious worth, in which author attempts to show, who is weaker. Khoma fights with evil in the form of Pannochka, at that time God should support him and, at the beginning, He’s indeed doing it. Sadur includes in her drama some proofs of God’s weakness or of that He doesn’t exist. She refers to the scientific researches and philosophers’ theories. Khoma also doesn’t have enough strength to fight with evil. However, although it won, Sadur leaves hope for future.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1570
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niedziela_Janik_Postmodernistyczna_slabosc_Boga_czy_slabosc_czlowieka.pdf691,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons