Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15741
Title: Chromatografia w badaniu książki zabytkowej : recenzja
Authors: Maciąg, Tadeusz
Keywords: recenzja; Agnieszka Bakalarz
Issue Date: 2014
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2014), s. 194-195
Abstract: "Konserwacja książki zabytkowej sprowadza się do działań, których celem jest zapewnienie zabytkowemu obiektowi jak najdłuższego trwania w niezmienionej postaci. Konserwację przeprowadza się po szczegółowym opisaniu obiektu, wykonaniu badań archiwalnych, historycznych i techniczno-naukowych mających na uwadze ustalenie stanu dzieła, wieku i wartości zabytkowej poszczególnych części obiektu, zakresu prac, określenia niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu zabiegów konserwatorskich. Konserwator przed przystąpieniem do nich powinien zapoznać się ze stanem fizykochemicznym i mechanicznym materiałów, z jakich zbudowana jest książka." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15741
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciag_recenzja_ksiazki_Chromatografia_w_badaniu_ksiazki_zabytkowej.pdf382,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons