Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1577
Tytuł: "Justa parentalia" jako przykład zawodowej twórczości panegirycznej Stanisława Józefa Bieżanowskiego
Autor: Golik-Prus, Aleksandra
Słowa kluczowe: Stanisław Józef Bieżanowski; Justa parentalia
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Sitkowa (red.), "Sarmackie theatrum. T. 6, Między tekstami" (S.96-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: One of the omitted aspects of occasional writing of the second half of the 17th century is the one that should be considered vocational. It clearly exemplifies a literary output of Józef Bieżanowski, a professor of Kraków Academy. All his life, apart from didactics, concentrated on honouring all kinds of events connected with a public and private life of the representatives of various social strata. The subject of interest is a Latin text from 1681, entitled Justa parentalia, devoted to Michał Kazimierz Radziwiłł, who died in Bologna in 1680. The work constitutes a part of an occasional writing, consisting of the title page, stemmata, dedication to John III and a rhymed description of Radziwiłł’s diplomatic mission to Rome. Bieżanowski’s work of a commemorative‑laudative nature illustrates a final shape of evolution, included in the title of the notion of parentalia and its functioning in the reality of the 17th century Republic of Poland. In line with the elements of a publishing literary frame of an occasional text, it perfectly illustrates one of the ways of honouring a funeral of a person representing aristocratic layers of the society, and allows for discerning the author’s talent in an original perspective of the topic covered by other authors many a time so far.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1577
ISBN: 9788322620946
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Golik_Prus_Justa_parentalia_jako_przyklad_zawodowej_tworczosci.pdf537,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons