Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1579
Tytuł: Funkcjonowanie bibliotek dla polskich "displaced persons" w Niemczech Zachodnich na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej tych instytucji
Autor: Łakomy, Agnieszka
Słowa kluczowe: displaced persons; biblioteki polskie; Niemcy zachodnie; Wojna światowa (1939-1945)
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Sitkowa (red.), "Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek" (S. 153-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the principles of the functioning of libraries for Polish displaced persons in West Germany. The basis of the analyses conducted constituted organizational documents of Polish libraries right after the end of the World War II in the area under investigation. The steps of the librarian’s work taken before the book collection was made available to a reader were described in detail. A description of their characteristic was divided into the The article discusses the principles of the functioning of libraries for Polish displaced persons in West Germany. The basis of the analyses conducted constituted organizational documents of Polish libraries right after the end of the World War II in the area under investigation. The steps of the librarian’s work taken before the book collection was made available to a reader were described in detail. A description of their characteristic was divided into the following issues: a room and its equipment, preparing and arranging books, records of collections and register of rents, information on books in the library, work with a reader.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1579
ISBN: 9788322620137
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lakomy_Funkcjonowanie_bibliotek_dla_polskich.pdf412,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons