Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1580
Tytuł: Kategoria żeńskości / inności w twórczości Lidii Ginzburg
Autor: Pawletko, Beata
Słowa kluczowe: Liydia Ginzburg; femaleness; distinctness; feminist and gender studies
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 70-80
Abstrakt: This article is the attempt at reading Liydia Ginzburg’s artistic works from the angle of feminist and gender studies. On the surface, Ginzburg’s prose is far from such perspective. The writer avoids female forms, instead of words “woman, woman of letters” she uses “human” (Russian: человек), what is reflected as much as in titles: Записки блокадного человека, Человек за письменным столом. However, closer look into those works proves that Liydia Ginzburg had her own opinion not only on such matters as the meaning of woman in traditional society, imposing on both genders the roles molded by social and cultural norms, homosexuality, but also she manifested it. Her inquisitive analysis and fights against stereotypes and for “otherness” sound extremely modern, despite the fact that some of her works were written in 1920s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1580
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawletko_Kategoria_zenskosci_innosci_w_tworczosci.pdf589,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons