Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1582
Tytuł: Ksenia Starosielska - najlepsza przyjaciółka polskich pisarzy
Autor: Pisarska, Justyna
Słowa kluczowe: Ksenia Starosielska; translator; contemporary Polish literature; translations into Polish language
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 81- 87
Abstrakt: The presented paper is devoted to Ksenia Starosielska — one of the most prominent translators of Polish literature into Russian language. She has translated many literary works of such outstanding Polish writers as Jarosław Iwaszkiewicz, Marek Hłasko, Wiesław Myśliwski, Tadeusz Nowak, Kornel Filipowicz, Tadeusz Konwicki, Jerzy Pilch and many others. For her work she has been, among others, awarder Order of Merit of the Republic of Poland, Polish Pen‑club Award, ZAIKS Award. Aside from that, Ksenia Starosielska is the editor of magazine „Иностранная литература” (“Foreign Literature”). She is also the supervisor of seminar for young translator under the auspices of Polish Cultural Center in Moskow.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1582
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pisarska_Ksenia_Starosielska.pdf585,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons