Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1583
Tytuł: Kobieta odmieniona - pieniądz i zbrodnia : kilka uwag o dramacie L. Andriejewa "Pieczęć Kaina (Nie zabijaj)"
Autor: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: woman; Money; drama; change; murder
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 53-60
Abstrakt: The article presents a transformation of the Adreyev’s play main character, which is achieved thanks to a crime and money. In the paper’s author’s opinion, what is the most important in the drama is nonetheless a motive of the crime, i.e. the female character’s striving towards self-transformation. Both the crime and money, here treated as of marginal significance, are not her raison d’être. The character wants to change herself, in which she is similar to many other female protagonists of the 20th-century theatrical plays. According to the author of the article, those characters prefer spiritual values over the material, even though in most cases it unfortunately they end up being punished for what they had never aimed at.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1583
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gracla_Kobieta_odmieniona_pieniadz_i_zbrodnia.pdf673,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons