Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1586
Tytuł: Twórczość Tatiany Tołstoj w kontekście prozy kobiecej i badań genderowych
Autor: Polak, Andrzej
Słowa kluczowe: gender; female prose; Tatyana Tolstaya; femininity; corporality
Data wydania: 2011
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 21 (2011), s. 121-134
Abstrakt: In the present article there is discussed the issue of belonging the writings of a contemporary Russian authoress Tatyana Tolstaya to women’s prose, as well as whether it is legitimate to analyze them by using interpretive categories from the field of gender studies, such as: femininity, corporeality, gender identity of characters, or gender transvestitism. It appears that behaviour of some of the Tolstaya’s characters, and also the way they perceive reality makes their gender identity complex and amplifies their internal conflict concerning sexuality. The author of the article, keeping in mind Tolstaya’s declarations and constantly protesting against identifying the authoress’ work with the women’s prose (which existence is, by the way, questioned by Tolstaya herself), analyzing chosen short stories (Петерс, Милая Шура, Круг), points to their doubtless kinship with women’s literature. The above-mentioned thesis is supported by numerous works of scholars and critics of writings by the authoress of The Slynx/Kys.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1586
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polak_Tworczosc_Tatiany_Tolstoj_w_kontekscie_prozy_kobiecej.pdf626,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons