Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1588
Tytuł: Postać Marka Jakimowskiego w literaturze wieku dziewiętnastego
Autor: Ryba, Renata
Słowa kluczowe: Marek Jakimowski; literatura wieku dziewiętnastego
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Sitkowa (red.), "Sarmackie theatrum. T. 6, Między tekstami" (S.192-212 ). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text concerns a literary career of a person of Marek Jakimowski, a nobleman from Podole, who after the battle of Cecora (1620), was in the Turkish captivity and forced to work. He managed to free himself, attacking the Turkish ship with his co‑prisoners. His heroic action was popularised in the form of the occasional print, first in the Italian language, and then in a Polish translation: Opisanie krótkie zdobycia galery za sprawą Marka Jakimowskiego (1628). Jakimowski’s fate, known exclusively from Opisanie krótkie…, became an inspiration for several 19th — century writers: Konstanty Majeranowski, Aleksander Groza and Hipolit Świejkowski. The very authors noticed the attractiveness of the very topic from before two centuries to express the present problems connected with a post‑partitional political situation of Poland, in line with literary conventions at that time. Accordingly, Jakimowski, in Majeranowski’s work became a sentimental knight, in Groza’s poem a Romantic fighter for freedom while in a rhymed realization of an emigrant writer, i.e. Świejkowski, he personalizes the myth of an old chivalrous Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1588
ISBN: 9788322620946
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ryba_Postac_Marka_Jakimowskiego_w_literaturze.pdf594,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons