Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1589
Tytuł: The links between determinants of innovation and organizational performance
Autor: Pichlak, Magdalena
Słowa kluczowe: determinants of innovation; determinanty innowacji; path analysis; structural equation modeling; modelowanie równań strukturalnych
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Foltys (red.), "Contemporary challenges towards management III" (S. 259-277). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the paper an analysis of how different determinants influence innovation and organizational performance is presented. The results of path analysis (structural equation modeling) show that research and development (R&D) financial resources, specialization and different leadership styles have a significant impact on product and administrative innovation. Those impacts are reflected in two measures of a firm’s performance – objective financial reports and executive ratings of perceived effectiveness. Using the sample of 219 Polish firms form Silesia Region (with at least 20 full-time employees), this study contributes to the emerging literature on innovation by providing an integrated conceptual model.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1589
ISBN: 978-83-226-2188-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pichlak_The_links_between_determinants_of_innovation_and_organizational_performance.pdf285,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons