Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1591
Tytuł: Wobec tradycji literackiej : Stanisława Tarnowskiego relacja z Prus Królewskich
Autor: Malinowska, Elżbieta
Słowa kluczowe: Stanisław Tarnowski
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Sitkowa (red.), "Sarmackie theatrum. T. 6, Między tekstami" (S.213-223 ). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Stanisław Tarnowski went to Pomerania and Warmia for the first time in summer 1881. The result of this journey was memories, initially published in Przegląd Polski, and subsequently, in the book entitled Z wakacji (Kraków 1888 r.). An important component of this syncretic text is various forms of references to works from a literary tradition: allusions, quotations, paraphrases, interpretative comments, particular genre‑stylistic conventions, motives, scenes, and characters. The article gives examples of the references to among others Flis by S.F. Klonowic, Podróże historyczne po ziemiach polskich miedzy rokiem 1811 a 1818 odbytych by J.U. Niemcewicz, Pieśń o ziemi naszej by W. Pol, Konrad Wallenrod and Pan Tadeusz by A. Mickiewicz, Lilla Weneda by J. Słowacki, Przedświt by Z. Krasiński and Faust by J.W. Goethe. Undoubtfully, the literature Tarnowski took advantage of made it easier for him to enter into a dialogue with a reader, diversified the structure and strengthened its patriotic function. The report in question was the broadest and most specific presentation of the history and contemporary situation of Poles living in the Kingdom of Prussia and fighting an unequal battle with Germanization in the 19th century.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1591
ISBN: 9788322620946
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malinowska_Wobec_tradycji_literackiej_Stanislawa_Tarnowskiego.pdf501,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons