Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1594
Tytuł: "Czas głuchej jesieni" Jurija Dawydowa : uwagi na temat gatunku powieści historycznej
Autor: Polak, Andrzej
Słowa kluczowe: literary genre; historical (prose) novel; nationwill (Narodnaja Wola); historical figures; Russian literature; new people; the history of long duration
Data wydania: 2008
Źródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 20 (2008), s. 32-55
Abstrakt: The following article concerns the Russian contemporary historical prose (after 1956), above all, the genre of a historical novel. The author presents an overview of the opinions made by the researchers working on the Russian literature, on directions and changes observed in it. Opinions by J. Ba³akin, S. Czuprynin, A. Nezmer, M. Epsztejn, A. Oskocki and many others koncern the authors of such writers as W. Aksionow, W. Pjecuch, W. Pieliwein, D. Bykow or N. Ejdelman. The main part of the article was devoted to the genre specificity of Czas głuchej jesieni [Time of dumb autumn], a novel by Jurij Dawydow. As it turns out from the analysis conducted, Dawydow s work inscribes into the main trend of The Russian literature after 1956, situated between the documentnovel and the biography-novel. What we find in the work are also the features of the so called novel about history and retrospective prose. As it seems, Czas głuchej jesieni realises the indicators of different types of a historic novel, which proves its transitional status it is located between a classic and contemporary version of this genre.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1594
ISSN: 0208-5038
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polak_Czas_gluchej_jesieni_Jurija_Dawydowa.pdf410,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons