Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1605
Tytuł: Biblioteka w służbie niepełnosprawnych - Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny Biblioteki Śląskiej w świetle sprawozdań okresowych i druków wewnętrznych
Autor: Kotwica, Agnieszka
Słowa kluczowe: Biblioteka Śląska; Dział Integracyjno‑Biblioterapeutyczny; służba dla niepełnosprawnych
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Sitkowa (red.), "Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek" (S. 179-193). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article constitutes an attempt to prove that the activity in favour of the sick and disabled constitutes an important element of librarian’s work. It also shows the engagement and efforts of psychologists, psychotherapists and workers of education in care and knowledge provision to this particular group of people. The work discusses modern forms of access to a written word and various forms of the therapy by means of the text. A librarian statistics, thoroughly analysed, allows for discerning shaping interests and reading needs of people with different dysfunctions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1605
ISBN: 9788322620137
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kotwica_Biblioteka_w_sluzbie_niepelnosprawnych.pdf492,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons