Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1610
Tytuł: Problem narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej w aspekcie profilaktycznych oddziaływań
Autor: Kosek-Nita, Bogumiła
Słowa kluczowe: młodzież gimnazjalna; narkomania; profilaktyka
Data wydania: 2008
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Czerkawski, A. Nowak (red.), "Wybrane zagadnienia patologii społecznej - implikacje empiryczne" (S. 77-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że narkotyki trafiają do coraz młodszej grupy osób, a inicjacja narkotykowa przypada na wiek 12— 15 lat, czyli dotyczy przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej, która, będąc w wieku dorastania, najbardziej narażona jest na wszelkiego typu zachowania ryzykowne. Towarzyszący temu okresowi bunt oraz niezgoda na obserwowaną rzeczywistość, a także brak umiejętności radzenia sobie z narastającymi problemami sprawia, iż młodzież zaczyna eksperymentować z narkotykami. Dlatego też istnieje konieczność bliższego zainteresowania się tym zagadnieniem w celu rozpoznania przyczyn i zasięgu zjawiska narkomanii wśród dorastającej młodzieży, a tym samym opracowania efektywnych programów profilaktycznych i zastosowania ich w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach młodzieżowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1610
ISBN: 9788322617588
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kosek_Nita_Problem_narkomanii_wsrod_mlodziezy_gimnazjalnej.pdf333,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons