Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16158
Title: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej - recenzja
Authors: Kołodziej, Barbara
Keywords: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2013), s. 158-160
Abstract: Recenzja książki: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej / Zdzisław Gębołyś. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – 534, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2923). – ISBN 978-83-226-2035-9.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16158
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_Biblioteki_mniejszosci_niemieckiej.pdf399,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons