Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16198
Title: Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni. XVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (Częstochowa, 18 września 2013 r.)
Authors: Olszowy, Ewa
Keywords: XVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych; sprawozdanie
Issue Date: 2014
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2014), s. 217-222
Abstract: Tworzenie baz bibliograficznych, rzetelna analiza dorobku naukowca, źródła z których można pozyskać cytowania publikacji, stosowane narzędzia bibliometryczne oraz współpraca między bibliotekami a uczelniami w zakresie parametryzacji stanowią dla bibliotekarzy szkół wyższych zagadnienia ważne i aktualne, niejednokrotnie jednak problematyczne. Okazją dla wyjaśnienia wielu kwestii w tym zakresie i wymiany doświadczeń stała się konferencja – Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni – zorganizowana w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej w ramach XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach1.(...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16198
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszowy_Rola_biblioteki_w_zakresie_parametryzacji_uczelni.pdf480,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons