Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16246
Title: Profilaktyka i resocjalizacja : studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Authors: Kosek-Nita, Bogumiła
Raś, Danuta
Keywords: studia podyplomowe; Uniwersytet Śląski; profilaktyka; resocjalizacja
Issue Date: 1997
Citation: Chowanna, T. 2, (1997), s. 91-95
Abstract: Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od wielu lat organizowane są trzysemestralne studia podyplomowe z zakresu profilaktyki i resocjalizacji. W zmodyfikowanej formie — na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ustaleń Uniwersytetu Śląskiego i programu autorskiego dr Danuty Raś i dr Bogumiły Kosek-Nity, kierujących kształceniem od roku 1986 — studia przygotowują (do pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i osobami dorosłymi dokonującymi przestępstw) absolwentów studiów wyższych magisterskich różnych kierunków (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16246
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosek_Nita_Profilaktyka_i_resocjalizacja.pdf322,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons