Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16289
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarcik, Jacek-
dc.contributor.authorCzech, Piotr-
dc.date.accessioned2020-10-02T11:59:53Z-
dc.date.available2020-10-02T11:59:53Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationLogistyka, 2014, nr 3, s. 353-359pl_PL
dc.identifier.issn1231-5478-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/16289-
dc.description.abstractArtykuł analizuje podstawy prawne wykonywania wojskowego transportu kolejowego wojsk obcych w świetle wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych. W pierwszej kolejności przybliżono historyczne podstawy prawnomiędzynarodowe realizacji wojskowego transportu kolejowego. Następnie zidentyfikowano najważniejsze akty prawa międzynarodowego aktualnie wiążące Rzeczpospolitą Polską. W dalszej kolejności omówiono warunki wykonywania obcych wojskowych przewozów kolejowych na terytorium Polski. Pracę zamykają krótkie wnioski.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttransport kolejowypl_PL
dc.subjectSojusz Północnoatlantyckipl_PL
dc.subjectNATO SOFApl_PL
dc.subjectprawo międzynarodowepl_PL
dc.titleTransport kolejowy wojsk obcych na terytorium RP w świetle prawa międzynarodowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalLogistykapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Transport_kolejowy_wojsk_obcych.pdf491,91 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons