Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1630
Tytuł: Etyka Davida Hume’a : założenia, wnioski, możliwości interpretacyjne
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; Hume
Data wydania: 1994
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 12 (1994), s. 125-142
Abstrakt: In this article is presented the ethics of David Hume, the tasks which he set before himself, the principles which he accepted and the conclusions that he drew. The present author has compared Hume’s ethical views as contained in An Enquiny Concerning the Principles of Morals with the contents of Volume III of Treatise on Human Nature. Attention is drawn to the differences between these two works. Next an attempt is made to determine what are the possible interpretations of Hume’s ethics, if we take into consideration his thesis set out in the Treatise..., and then again to find an answer to the question, is there one correct interpretation of this thesis.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1630
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Etyka_Davida_Humea.pdf962,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons