Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1631
Tytuł: O sposobach pojmowania moralności
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; definicje moralności; Maria Ossowska; Ija Lazari-Pawłowska
Data wydania: 1997
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 15 (1997), s. 103-114
Abstrakt: The word „morals”, although frequently employed both in colloquial and scientific language, lacks clear and definite meaning. The ambiguity and incoherence o f the concept present difficulties for both scholars who attempt to precisely delineate the subject o f their investigation and normative ethicists who aim at demonstrating what is good in the moral sense. The author of the paper discusses various modes o f comprehending morals and presents attempts at definining the concept. After introducing various definitions o f morals (in respect o f form as well as content, and also analytical, synthetic and regulating ones) she points to the usefulness o f the definitions o f morals and methodological knowledge in both research and moral choices.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1631
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_O_sposobach_pojmowania_moralnosci.pdf673,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons