Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1641
Tytuł: Zielone i czarne : o dwóch "eksplozjach" w poezji Kazimierza Wierzyńskiego
Autor: Nawarecki, Aleksander
Słowa kluczowe: Kazimierz Wierzyński; Wiosna i wino
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 205-217). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Intensywna zieleń młodej trawy spontanicznie kojarzy się z autorem Wiosny i wina — witalistą, turystą, sportsmanem i amantem. Ale to skojarzenie nie byłoby aż tak oczywiste, gdyby nie incipit pewnego wiersza, jeden wers, zaledwie dziewięć słów w jednej linijce. To najbardziej znany fragment Wiosny i wina, wizytówka młodego Wierzyńskiego, ekstrakt jego wczesnego stylu, włączony do kanonu szkolnych lektur i trwale tam obecny, więc najpopularniejszy fragment w całym dorobku poety, a może nawet całej spuściźnie skamandrytów? Absolutny evergreen!
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1641
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawarecki_Zielone_i_czarne.pdf312,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons