Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16441
Title: Studia Ethnologica Pragensia - recenzja
Authors: Kurcz, Maciej
Keywords: Studia Ethnologica Pragensia; czasopisma
Issue Date: 2010
Citation: Lud, T. 94 (2010), s. 470-472
Abstract: oficka fakulta, Praha, ss. 170, ISSN 1803-9812. „Studia Ethnologica Pragensia” (SEP) to zupełnie nowe wydawnictwo naukowe Instytutu Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze (ukazujące się niezależnie od cza- sopisma „Studia Ethnologica”). Jest związane z projektem badawczym „The Czech Lands in the Middle of Europe in the Past and Today”, realizowanym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Ukazuje się dwa razy do roku. Redak- torem naczelnym jest Milos Tomandl, pracownik Instytutu Etnologii UK. W radzie wydawniczej zasiada szerokie grono specjalistów, w większości z zagranicy (ze Sło- wacji, Polski, Niemiec, Słowenii, a nawet USA)[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16441
ISSN: 0076-1435
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurcz_Studia_Ethnologica_Pragensia_recenzja.pdf211,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons