Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16446
Title: Moralność (z) ducha, czyli postulat duchowego charakteru moralności chrześcijańskiej
Other Titles: Morality of the spirit, or the postulate of the spiritual character of christian morality
Authors: Bartoszek, Antoni
Keywords: Moralność; duchowość; chrystocentryzm; teologia moralna
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2019, z. 2, s. 278-290
Abstract: Artykuł wykazuje, że dla właściwego rozumienia i przeżywania moralności chrześcijańskiej potrzebne jest uwzględnienie jej duchowego charakteru. Pogłębione spojrzenie na moralność jest zadaniem wszystkich chrześcijan. Jednak szczególne wyzwanie w tym zakresie spoczywa na teologii moralnej. Dlatego też w niniejszych analizach położono akcent na trosce o właściwy kształt samej teologii moralnej. By uzasadnić konieczność głęboko duchowego rozumienia moralności chrześcijańskiej, potrzebne było najpierw znalezienie odpowiedzi na pytania o zależność między moralnością a duchowością, o wpływ Ducha Świętego na kształtowanie moralności chrześcijańskiej, wreszcie o zależność między teologią moralną a innymi dyscyplinami teologicznymi, szczególnie teologią duchowości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16446
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_Moralnosc_(z)_ducha_czyli_postulat_duchowego_charakteru.pdf421,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons