Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1645
Tytuł: "Czas jednoczący" : Krystyny Miłobędzkiej "zapisy stanu wojennego"
Autor: Zasępa, Aleksandra
Słowa kluczowe: Krystyna Miłobędzka; stan wojenny; poezja polska XX w.
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Kłosiński (red.), “Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej” (s. 125-138). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to “Pamiętam” (“I Remember”), a book by Krystyna Miłobędzka with texts on experiencing the martial law period. In many respects, this book is an exceptional posi¬tion in Miłobędzka’s poetic output. Firstly, the volume is more engaged — it is really the only work referring to a definite time period and its accompanying events. Secondly, the structure of the lyrical subject has transformed from a singular “self” of the character into a collective, uniting “we” of the entire nation. The author of this article attempts to examine the manner in which the poet has faced this difficult socio-political subject, whether her poems fit into the context of civil (engaged) poetry, and finally, how she writes about entirely new experiences (participation, complicity, war with self and language) during the time of “great fellowship”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1645
ISBN: 9788380122857
9788380122864
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zasepa_Czas_jednoczacy_Krystyny_Milobedzkiej_zapisy_.pdf522,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons