Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16471
Title: Ks. Janusz Węgrzecki, W obronie rozumu politycznego. Myśl J. Ratzingera/Benedykta XVI : recenzja
Authors: Szymik, Jerzy
Keywords: W obronie rozumu politycznego; recenzja
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2019, z. 2, s. 440-443
Abstract: Recenzja książki: Ks. Janusz Węgrzecki, W obronie rozumu politycznego. Myśl J. Ratzingera/Benedykta XVI, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, s. 252.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16471
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Ks._Janusz_Wegrzecki_W_obronie_rozumu_politycznego.pdf436,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons