Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16475
Title: Hope. Where does our hope lie? : sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (Bratysława, 28-31 sierpnia 2019)
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: Hope. Where does our hope lie?; konferencja
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2019, z. 2, s. 456-461
Abstract: Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (ESTK) / The European Society for Catholic Theology (ET) jest towarzystwem naukowym, którego członkami są katoliccy teolodzy z całej Europy. Członkowie Stowarzyszenia, obejmujący swym naukowym namysłem różne dyscypliny teologiczne, wskazują jednocześnie na jedność teologii jako nauki. Oprócz działalności czysto badawczej jednym z głównych celów ESTK jest promocja teologii jako dyscypliny uprawianej na forum akademickim. W każdym nieparzystym roku kalendarzowym Stowarzyszenie organizuje swój kongres. Sprawozdania z ostatnich 4 kongresów (2011 – Wiedeń, 2013 – Brixen/Bressanone, 2015 – Louvain/Leuven, 2017 – Strasburg) publikowane były systematycznie na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”: 44,2 (2012), s. 642-645; 46,2 (2014), s. 505-510; 49,1 (2016), s. 273-277; 51,2 (2017), s. 488-493. W 2019 r. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej odbył się w dniach od 28 do 31 sierpnia w stolicy Słowacji – Bratysławie. Głównym organizatorem Kongresu był Prof. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th., wiceprzewodniczący ESTK, a zarazem dziekan Wydziału Teologii w Trnava University (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16475
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Hope_Where_does_our_hope_lie.pdf439,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons