Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16483
Tytuł: Approche orientee objets et hierarchie linguistique de concepts : questions d'application
Autor: Śmigielska, Beata
Słowa kluczowe: Lexicography; electronic database; automatic translation; object class; superclass; subclass; semantic inheritance
Data wydania: 2004
Źródło: Neophilologica, T. 16, (2004), s. 106-126
Abstrakt: In the first part ofthe article the author foeuses her attention on the presentation ofthe object-oriented method of lexicographie description proposed by W. Banys. She also refers to G. Gross' concept based on the notion of "objeetivity". She carefully considers the problem of the hierarchy of semantic concepts in the object-oriented approach and analyses the ontological semantie categories proposed by the WordNet lexical database. In the final part of the article the author presents an analysis of lexical hierarchy in the object-oriented approaeh. The author based her analysis on a few French verbs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16483
ISSN: 2353-088X
0208-5550
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smigielska_Approche_orientee_objets.pdf1,2 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons