Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16545
Title: Transport company control authorities
Authors: Barcik, Jacek
Czech, Piotr
Sierpiński, Grzegorz
Celiński, Ireneusz
Staniek, Marcin
Keywords: transport drogowy; prawo
Issue Date: 2015
Citation: Logistyka, 2015, nr 4, s. 1253-1264
Abstract: Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego można się spotkać z szeregiem instytucji uprawnionych do przeprowadzania różnego typu kontroli. W artykule przedstawiono ich przegląd, podając obowiązki oraz uprawnienia poszczególnych organów, które wynikają z przepisów prawa. Przeprowadzane kontrole mogą mieć negatywne skutki w postaci wymierzenia kary grzywny, czy też aresztu, a nawet – w skrajnym przypadku – doprowadzić do konieczności zakończenia działalności w branży transportowej. Dlatego też wydaje się istotnym znać organy mające uprawnienia do kontroli w branży transportowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16545
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Transport_company_control_authorities.pdf673,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons