Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1656
Tytuł: Serce czy rozum? : wybrane etyczne dylematy zawodu psychologa na przykładzie filmu "Serce nie sługa" (Prime)
Autor: Paruzel-Czachura, Mariola
Słowa kluczowe: etyczne dylematy zawodu psychologa; kodeks etyczny zawodu psychologa; kwestia tajemnicy zawodowej; Serce nie sługa (Prime)
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 113-149). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This chapter contains selected ethical issues in psychology, for example dilemma connected with relationship between private and professional life, which is presented by funny story of Lisa, psychotherapist from the movie “Prime”. The chapter includes terminological explanations, also problems of ethical codes and official secret. Author touches concrete problems of psychologists like: Can I see my patients at home? Can I have friendships or sex with my actual/previous patients? What should I do to solve my ethical dilemma? Can my faith have an impact on my professional life? Who is an ethical psychologist? Whom and in what circumstances can I take somebody into patient’s confidence? How long should I store my documentation? Author refers to professional literature and results of her empirical research, when she tries to answer all these questions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1656
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paruzel_Czachura_Serce_czy_rozum.pdf533,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons