Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1658
Tytuł: W świat psychozy. Zaburzenia schizofreniczne w filmach "Pająk" (Spider) oraz "Piękny umysł"
Autor: Moroń, Marcin
Słowa kluczowe: Pająk; Piękny umysł; schizofrenia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 223-290). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the chapter the schizophrenia was analysed according to international statistical classifcations of disorders (ICD‑10 and DSM‑IV‑TR). There were introduced a biological (genetical and connected with damages in nervous system), cognitive (connected with attention, memory, thought, and language abnormalities), mental (fear, autism, delusional vision of the world) and phenomenological aspects of functioning of person with schizophrenic disorders. In a synthetical manner a description of psychodynamic, humanistic and systems psychology theories of initiation and maintainance of schizophrenic symptoms. Selected aspects of discussed disorder were illustrated by examples from two movies: Beautiful mind (directed by Ron Howard) and Spider (directed by David Cronenberg).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1658
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Moron_W_swiat_psychozy.pdf863,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons