Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1659
Title: Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej
Authors: Kubin, Tomasz
Keywords: strefa euro; Unia Gospodarcza i Walutowa; integracja europejska; integracja walutowa
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 515-534). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) jest jednym z najważniejszych i wzbudzających najwięcej kontrowersji zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej (UE). Jednocześnie sprawa uczestnictwa Polski w strefie euro jest obecna w relacjach z UE czy debacie publicznej od samego początku procesu integracji Polski z Unią, a więc już od ponad dwudziestu lat. Z kolei pogłębiające się zróżnicowanie państw UE ze względu na członkowstwo w UGiW stawia państwa nienależące do unii walutowej w coraz trudniejszej sytuacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1659
ISBN: 9788380121713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Czlonkostwo_w_strefie_euro_jako_dylemat_integracyjny_Polski_w_warunkach_reform_Unii_Gospodarcze_i_ Walutowej.pdf542,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons