Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16626
Title: Unia hipostatyczna
Authors: Strzelczyk, Grzegorz
Keywords: hipostaza; wcielenie; unia hipostatyczna; chrystologia; teologia systematyczna
Issue Date: 2017
Citation: Studia Bobolanum, Nr 2 (2017), s. 129-141
Abstract: Sposób zjednoczenia bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie jest wprawdzie mi-sterium stricte dictum, Kościół wypracował jednak (i zdogmatyzował) teologiczny model tegoż: teorię unii hipostatycznej. Artykuł przedstawia w syntetycznym ujęciu najważniejsze czynniki, jakie doprowadziły do jego sformułowania (zwłaszcza w IV--VI w.), koncentrując się zwłaszcza na tzw. chrystologii neochalcedońskiej. Następnie przedstawiona jest rozbudowana metafora, obrazująca najważniejsze elementy teorii unii hipostatycznej w powiązaniu z dogmatem trynitarnym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16626
ISSN: 1642-5650
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strzelczyk_unia_hipostatyczna.pdf432,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons