Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1663
Tytuł: "All in all it was all just bricks in the Wall" - uniform tożsamości oraz jego psychospołeczne i kulturowe konteksty na podstawie filmu "Ściana" (Pink Floyd - The Wall) i towarzyszącej mu muzyki
Autor: Kulik, Ryszard
Turska, Małgorzata
Słowa kluczowe: Ściana (The Wall); kształtowanie tożsamości; proces socjalizacji
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 379-416). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The chapter attempts to analyze, in a multifaceted way, the movie The Wall, which was directed by Alan Parker. With the history of Pink, the main character, as a starting point, the topics of socialization, being brought up by an overprotective mother (in the absence of the father) and close interpersonal relationships are being dealt with. The problems occurring in those areas may be metaphorically seen as bricks in the wall being built by the main character, which makes him feel lonely. The authors also deal with the topics of consumerism, which might serve as a comfortable way of functioning behind the wall, as well as a final consequence of the wall having been built — escaping from freedom, as it has been described by Fromm. The article is concluded by remarks on psychotherapy, which may be a way to tear down (or rather gradually dismantle) the wall.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1663
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kulik_All_in_all_it_was_all_just_bricks_in_the_Wall.pdf536,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons