Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1664
Tytuł: Wybrane aspekty funkcjonowania w warunkach konfliktu zbrojnego na przykładzie filmów "Sztandar chwały" (Flags of Our Fathers) oraz "Listy z Iwo Jimy" (Letters from Iwo Jima)
Autor: Jach, Łukasz
Słowa kluczowe: Listy z Iwo Jimy (Letters from Iwo Jima); Sztandar chwały (Flags of Our Fathers); stres bojowy; zespół stresu pourazowego
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 417-445). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the chapter psychological issues connected with the combat stress, returning soldiers to the civil environment, posttraumatic stress disorder, the image of own and different groups and historical events as the elements which create group identity were presented. The movie illustrations of above problems are two Clint Eastwood’s films which show fights between American and Japanese soldiers during The Second World War: “Flags of Our Fathers” and “Letters from Iwo Jima”. The theoretical context of analysis is constituted by concepts formulated on the fields of psychology of health, social psychology and political psychology. The text contains also some proposals of exercises which can be done on the basis of the extracts of mentioned films.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1664
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jach_Wybrane_aspekty_funkcjonowania_w_warunkach_konfliktu_zbrojnego.pdf464,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons