Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16647
Title: Taxes in the transport business
Authors: Barcik, Jacek
Czech, Piotr
Sierpiński, Grzegorz
Celiński, Ireneusz
Staniek, Marcin
Keywords: podatki; transport; prawo podatkowe
Issue Date: 2015
Citation: Logistyka, 2015, nr 4, s. 1265-1276
Abstract: Podatki są nieodłącznym aspektem prowadzenia firmy, w tym również firmy transportowej. Ich znajomość, w imię zasady ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), determinuje efektywność pracy przedsiębiorstwa i pozwala uniknąć kar, wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Sprawność działania przedsiębiorstwa, również w zakresie znajomości obowiązującego prawa podatkowego, pozwala zwiększyć szanse na sukces firmy na rynku. Celem artykułu jest analiza polskiego system podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podatkowych firm transportowych. W arty-kule ujęte zostały podatki, których podmiotem jest firma transportowa. Został również ustalony wpływ posiadanego majątku firmy na wydatki związane z podatkami. Pokazana została zależność wyboru formy prowadzenia działalności na opłacane przez przedsiębiorstwo podatki oraz wybór formy prowadzenia ewidencji podatkowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16647
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barcik_Taxes_in_the_transport_business.pdf528,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons