Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16653
Tytuł: Transfer w kontekście dydaktyki językowej doby postkomunikacyjnej
Autor: Nowak, Izabela
Słowa kluczowe: foreign language teaching; transfer in language teaching; foreign languages
Data wydania: 2015
Źródło: Lingwistyka Stosowana, T. 12 (2015), s. 69-80
Abstrakt: This article is devoted to the issues of foreign language teaching. It analyses the process of teaching a specific foreign language which also takes into account linguistic thinking which constitutes its starting point. The problem can be accounted for by means of constructivism – a key assumption of language teaching in the postcommunication era. According to constructivism, acquisition of new knowledge is based on the prior knowledge. Consequently, the mechanism of transfer is regarded as a mental and linguistic activity which to a great extent determines foreign language acquisition. Types of transfer (unconscious and controlled), its kinds (interlingual, intercultural, intralingual) and aspects (positive and negative) allow for the presentation of didactic consequences in teaching Russian to the Polish.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16653
ISSN: 2080-4814
Pojawia się w kolekcji:Artykuły

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Transfer_w_kontekscie_dydaktyki_jezykowej.pdf555,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons