Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1669
Tytuł: O zagłębiowsko-śląskiej szkole badań skamandryckich
Autor: Kisiel, Marian
Słowa kluczowe: Skamander; szkoła badań skamandryckich
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S.369-381). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Formuła pierwszych i kolejnych tomów Skamandra („studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich”) żeniła ogień z wodą. Połączenie poetyki historycznej i socjologii form poetyckich (kultury literackiej) miało przełożyć się na nowoczesny sposób lektury zarówno samego ugrupowania literackiego, jak i formuły poezji przez nie proponowanego. Reguły tej lektury nie składały się wszakże na jednorodne modele. Poetyka historyczna, jako jedna z wersji historii literatury, poszukiwała uzasadnień sensu w universum gatunku lirycznego, jego kontynuacji czy zmienności, a socjologia literatury otwierała się na rozmaite przestrzenie komunikacyjne, również w kontekście obiegów wydawniczych, dystrybucji dzieł, ich obecności w środowiskach czytelniczych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1669
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_O_zaglebiowsko_slaskiej_szkole_badan_skamandryckich.pdf305,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons