Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16718
Title: Aging in place - design w obronie wieku
Authors: Gawron, Grzegorz
Rojek-Adamek, Paulina
Keywords: design; projektowanie
Issue Date: 2017
Citation: Kultura Popularna, 2017, nr 2, s. 4-18
Abstract: Design przekraczający granice przedmiotu bywa coraz mocniej utożsamiany z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w sferze ludzkiej aktywności i problemów dzisiejszego świata. Dlatego też w ostatnich latach stał się istotnym narzędziem w obszarze aktywności miejskich, związanym szczególnie z ich delimitacją i modelowaniem, zgodnie z artykułowanymi i coraz powszechniej uznawanymi potrzebami użytkowników – mieszkańców i bywalców miasta. Myślenie o kształcie, funkcjach oraz jakości przestrzeni miejskich w każdym z wymiarów (publicznym czy prywatnym) wymaga traktowania użytkow-ników jako podmiotów doświadczających miejskości zarówno w kontekście przestrzennym, jak i społecznym (Bierwiaczonek, 2016: 16)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16718
ISSN: 1644-8340
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gawron_Aging_in_place_design_w_obronie_wieku.pdf710,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons