Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1678
Tytuł: "Spadło jedno gęsie pióro bym je zastrugał na końcu" : haiku Grochowiaka
Autor: Kaleta, Patrycja
Słowa kluczowe: Stanisław Grochowiak; haiku
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Kłosiński (red.), “Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej” (s. 223-268). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This paper is an attempt to interpret Haiku-images, a final lyrical work by Stanisław Grochowiak, through authorial and meta-poetic trails, which indicate the author’s creative awareness and say a lot about the character of his efforts in the Japanese genre of poetry. The cycle of 105 poetic miniatures stands out from the poet’s other works in terms of both form and content. The recurring themes — praise, verbosity and a child — prove to be the key in understanding the author’s intent.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1678
ISBN: 9788380122857
9788380122864
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kaleta_Spadlo_jedno_gesie_pioro_bym_je_zastrugal_na_koncu.pdf743,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons