Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1681
Tytuł: Znaczenie "przestrzeni gór" w śląskich bajkach i podaniach
Autor: Kwiatkowska, Tatiana
Nadel-Czerwińska, Margarita
Słowa kluczowe: śląskie bajki; legendy
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 2, Język i proces literacki" (S. 117-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The authors of the article analyse Baśnie i podania śląskie as chracteristic of the tradition of a Silesian folklore, showing the place of mountains and the space of mountains in these fables. The mythic space of mountains is described by means of a defined set of important characteristics which are presented and analysed in the text. It involves the characters, time and space as well as other important mythogenes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1681
ISBN: 9788322618141
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kwiatkowska_ Znaczenie_przestrzeni_gor_w_slaskich_bajkach.pdf536,27 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons