Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1682
Tytuł: Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku.
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: biblioteki Radziwiłłów; XVII wiek; księgozbiory staropolskie
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 96-108). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article pays attention to the functioning of books in Radziwiłł court of Birżańsk and Nieświesk line. The Catholic and Protestant environment paid attention to the publications concerning not only their own religion, but also infidel or polemical books. A special place in princely libraries was given to the Bible, passed on and remembered with great respect in testaments. The Birżańsk line appreciated Biblia brzeska the most. The reception of particular titles is reflected in the lists of Radziwiłł courtiers where the information on reading, selling, borrowing and giving particular works was placed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1682
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Spoleczne_i_kulturalne_funkcje_bibliotek_rodowych.pdf435,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons