Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16821
Title: Realistyczny neokantyzm Aloisa Riehla w interpretacji Jana Stepy
Other Titles: Alois Riehl’s realistic Neo-Kantinism on interpretation of Jan Stepa
Authors: Musioł, Anna
Keywords: Jan Piotr Stepa; Alois Riehl; Neokantyzm; realizm
Issue Date: 2016
Citation: "Ruch Filozoficzny" 2016, nr 1, s. 93-108
Abstract: W artykule opisuję wykładnię realizmu neokantysty Aloisa Riehla zaproponowaną przez Jana Stepę. Tekst ma charakter wyłącznie historyczno-filozoficzny i prezentuje sposób odczytania monizmu krytycznego (filozoficznego) Riehla przez polskiego filozofa reprezentującego chrześcijańską szkołę filozofii lwowskiej. Szczególny akcent pada w artykule na sposób rozumienia świadomości jako świadomości czucia (sentio), zmysłowego sądu, czasu i przestrzeni, a także rzeczy danej w doświadczeniu jako zjawiska bytu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16821
DOI: 10.12775/RF.2016.005
ISSN: 0035-9599
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Realistyczny_neokantyzm_Aloisa_Riehla.pdf447,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons