Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1683
Tytuł: Tekst literacki w procesie nauczania języka obcego
Autor: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: tekst literacki; nauczanie języka obcego
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 2, Język i proces literacki" (S.157-162). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text constitutes an attempt to show one of the possibilities a literary text gives (here Swietłana by W. Żukowski) when used during the practical language classes. According to the author, such a text may be a starting point for introducing the lexis connected with the folk calendar which out of necessity requires to be placed in the reality of a given nation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1683
ISBN: 9788322618141
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gracla_Tekst_literacki_w_procesie_nauczania_jezyka_obcego.pdf453,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons