Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1685
Tytuł: Generalizacja w stereotypie na przykładzie aforyzmów (rosyjsko-polska konfrontacja)
Autor: Gasz, Agnieszka
Słowa kluczowe: aforyzmy; generalizacja w stereotypie
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Słowo i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa" (S. 49-61). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to analyse the mechanism of generalization in stereotyping, which is discussed on the basis of aphorisms. The gathered exemplification data shows that, in aphoristic writing, referring to stereotypes coded in human consciousness is regarded as very lively and creative strategy of expressing improper extrapolation, the forming of which stems form imprecise, unverified and subjective generalization, i.e. logically unfounded ascribing of a particular quality to all the objects of a class with a given name.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1685
ISBN: 9788322619758
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gasz_Generalizacja_w_stereotypie_na_przykladzie_aforyzmow.pdf567,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons