Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1688
Tytuł: O radości i strachu w dziecięcych konceptualizacjach
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Słowa kluczowe: radość; strach
Data wydania: 2012
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 21(2012), s. 62-74
Abstrakt: The article presents ways of conceptualizing two emotions, namely joy and fear by ten and twelve year olds. The author studies children’s answers to the questions of “What is joy?” and “What is fear?”, constituting a kind of definitions of both concepts. The categories derived from dictionary definitions of emotions are used to the analysis of particular facets in children’s responses. She defines definition types made by learners and indicates features typical of conceptualizing emotions by children. Additionally, she draws conclusions concerning children as such, as the nature of definitions tells a lot about their authors.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1688
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_O_radosci_i_strachu_w_dzieciecych_konceptualizacjach.pdf931,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons