Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1689
Tytuł: O tematach lekcji języka polskiego z perspektywy nauczyciela i ucznia
Autor: Kubarek, Marta
Słowa kluczowe: lekcje języka polskiego; tematy lekcji; nauczyciel; uczeń
Data wydania: 2012
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 21(2012), s. 105-114
Abstrakt: The aim of the article is to show how lesson topics are built by teachers. The analysis of the material indicates that although formed properly (topics inform about the covered material, follow the core curriculum and an annual didactic plan), more and more topics are becoming calques of syllabi keywords. The latter, when constructed, forget about the subject tanght and the fact that the topic should be created above all in line with it. It might be proved by the fact that a motivational function is realised by slightly above 40% of all the topics under analysis.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1689
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubarek_O_tematach_lekcji_jezyka_polskiego.pdf599,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons