Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16936
Tytuł: O prawie cywilnym w początkach Polski Ludowej uwag kilka
Autor: Stawarska-Rippel, Anna
Słowa kluczowe: private law; civil procedure; People’s Poland; Polish People’s Republic; socialist law; private property; stalinism
Data wydania: 2012
Źródło: "Studia Iurididica Toruniensia" (2012), T. 11, s. 185-199
Abstrakt: Fracture of the fundamental principles of private law in USSR was a novelty in world history of the law. In People’s Poland formal legal continuity with the Second Republic of Poland was preserved, but this continuity was selective and critical. Following the Soviet model, in matter of differentia tion of property and its protection, combined with reducing of the importance of civil procedure, in favor of increasing the role of administrative law and economic law, was moved into Polish system of law basic concepts of socialist law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16936
DOI: 10.12775/SIT.2012.025
ISSN: 2391-7873
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stawarska_Rippel_o_prawie_cywilnym_w_poczatkach.pdf410,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons