Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1697
Tytuł: Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmieniło
Autor: Noszczyk, Michał
Słowa kluczowe: Aleksander Bell; wynalazki; metaforyka
Data wydania: 2014
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2014, nr 1/2, s. 295-308
Abstrakt: The text is a result of adjusting to elementary standards of a scientific discourse of the author’s speech during the 7th National Memetic Scientific Workshop, which took place in Szczyrk on March 8th – 10th, 2012, with the motto Powtarzalność i zmienność w kulturze i naturze [Repetition and Changeability in Culture and Nature]. The author (in accordance with the title) attempts to relate his use of a telephone (including cellphones) throughout his life and how a telephone has been used and worn out. In an obvious manner, Michał Noszczyk refers a few lines of thinking (“what isn’t new”), most often recalling the name of Clifford Geertz. It is a deliberate (albeit innocent) provocation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1697
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noszczyk_Ja_i_wynalazek_Aleksandra_Bella.pdf328,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons